Kandidaatstellingsbrieven

Korte mededelingen: De kandidaatstellingsbrieven zijn in volgorde van eerst binnengekomen naar laatst binnengekomen geplaatst. Enkel kandidaten die een foto hebben ingestuurd, zoals gevraagd, hebben een foto boven hun brief. Iedereen kan zich nog kandideren, maar er kan niet worden gegarandeerd dat de brieven op de website geplaatst worden. Voorzitterskandidaten kunnen door de ALV nog worden verkozen tot de functie algemeen bestuurslid of penningmeester, tenzij ze de functie bedanken.

Secretariskandidaat Ricardo Brouwer

Beste lezer, kameraad,

Langs deze weg wil ik mijn interesse kenbaar maken om mij verkiesbaar te stellen als secretaris van de Jonge Socialisten Arnhem-Nijmegen. Na de afgelopen verkiezingen mag over één ding geen enkele twijfel bestaan: de PvdA moét veranderen – nu écht. Met onze idealen is niks mis! Als overtuigd sociaaldemocraat ben ik nog steeds in de absolute overtuiging dat de sociaaldemocratie toekomst heeft. Mijns inziens gaat dat samen met activisme en onversneden linkse politiek. Uiteraard ben ik bereid mijn actieve bijdrage aan die linkse politiek te blijven leveren.

Inmiddels kan ik bouwen op een groot en divers netwerk, heb ik contacten met lokale en provinciale afdelingen, maar ook in de grote steden. Daarnaast reis ik als bestuurslid van het PvdA Roze Netwerk veel langs onze afdelingen om ze te ondersteunen bij hun activiteiten, zoals een paar weken terug bij de Roze Zaterdag in Gouda, en binnenkort bij de Rotterdam Pride. Door mijn netwerk ben ik in staat om de partij nog meer te verbinden en onze kameraden hernieuwde strijdlust te geven om de sociaaldemocratie een prominente plaats in onze lokale, regionale en uiteindelijke nationale samenleving te geven.

Binnen de partij sta ik voor diversiteit en emancipatie: zo vertegenwoordig ik de partij bijvoorbeeld in de Landelijke Werkgroep Politiek van COC Nederland. Daarnaast ben ik lid van de FNV en heb veel affiniteit met de thema’s wonen, werk en onderwijs. Tot slot heb ik mij recent kandidaat gesteld voor de komende Provinciale Statenverkiezingen. Kortom: ik ben een strijdbare, jonge sociaaldemocraat die bewogen en bevlogen is en graag een forse duit in de zak wil doen om de sociaaldemocratie weer een belangrijke plek in onze maatschappij te geven. Dit in samenwerking met (jonge) partijgenoten, lokale en regionale fracties, maar ook die in de Tweede Kamer en Europa; hier werk ik al regelmatig mee samen en hoop dat ten behoeve van de Jonge Socialisten Arnhem-Nijmegen te kunnen intensiveren.

Mochten er meerdere kandidaten voor de functie secretaris zijn en de keuze van de leden niet op mij vallen, dan ben ik bereid mij ook beschikbaar te stellen als algemeen bestuurslid, zodat het bestuur nog steeds optimaal gebruik kan maken van mijn netwerk en mijn capaciteiten.

Met vriendelijke groet,

Ricardo Brouwer

Voorzitterskandidaat Sam Mouzarmi

Gegroet kameraden,

Drie jaar geleden besloot ik om lid te worden van een politieke partij. Nederland zat op het hoogtepunt van de vluchtelingenproblematiek en de partij waar ik lid van werd was een partij die daar wat over te zeggen had. Ze hadden de macht. Deze partij was de grootste op links en heette de Partij van de Arbeid. Desondanks was het uit frustratie dat ik lid ben geworden van de partij. Ze had haar hart namelijk ingeruild voor macht. De grootste linkse partij van Nederland gooide haar idealen uit het raam voor pragmatische, inhumane oplossingen in de vorm van dealtjes met (semi)dictaturen. Toen ik lid werd van de PvdA ben ik echter ook maar gelijk lid geworden van de Jonge Socialisten. Achteraf bleek dit een van de beste keuzes die ik ooit heb gemaakt. Mijn naam is Sam Mouzarmi en middels deze brief stel ik mij kandidaat voor het voorzitterschap van de afdeling Arnhem Nijmegen. In deze brief zal ik eerst vertellen welke ervaringen ik heb en waarom ik geschikt ben voor de functie van voorzitter. Daarna zal ik verschillende ideeën aandragen om de afdeling sterker te maken.

Om te beginnen zal ik dus een aantal dingen over mezelf vertellen. Ik ben twintig jaar oud en doe de lerarenopleiding aan de HAN. Ik ben afgelopen jaar bestuurslid geweest bij Studentenvakbond AKKU. AKKU is een groep enthousiaste studenten die opkomt voor de rechten van studenten in Arnhem en Nijmegen. Ik heb afgelopen jaar ervaren wat er nodig is om een levendige vereniging te zijn. Naast mijn bestuursfunctie bij AKKU heb ik ook een studievereniging opgericht. Bij deze vereniging ben ik tot op de dag van vandaag nog voorzitter. Hier heb ik geleerd wat er nodig is om ervoor te zorgen dat je van een vrijwel niet bestaande, inactieve vereniging een levendige en gezellige club maakt.

In dit tweede deel van mijn brief wil ik graag ideeën aankaarten over hoe onze afdeling sterker en groter kan worden. Allereerst wil ik vermelden dat er door het vorige bestuur al flinke stappen zijn gezet. Zo is er iedere maand een borrel en zijn er zo nu en dan activiteiten waar leden naartoe kunnen komen. Echter denk ik dat wij ons beter kunnen organiseren. Zo was het afgelopen jaar nog steeds het geval dat de begroting niet kon worden ingestemd vanwege een tekort aan leden op de ALV. De Revolutie zal ook niet op gang komen door een ‘zooitje ongeregeld’, maar door een goed georganiseerd systeem dat de Arbeider zal verlossen en bevrijden. Als ik voorzitter zou worden, zou ik de organisatiestructuur van de afdeling – voor zover dat binnen de statuten en het HR mogelijk is – op zo’n manier aanpassen dat leden meer betrokken worden bij de vereniging en we in Gelderland weer een bloeiende rode groep krijgen. Ik heb hier vier ideeën voor.

Ten eerste, wil ik een aantal commissies in het leven roepen. Het is de voornaamste taak van het bestuur de vereniging besturen. Daarbij hoort echter niet het organiseren van activiteiten. Dit kan gedaan worden door leden die graag actief worden bij ons. Het is daarom van belang dat we een activiteitencommissie (spelletjesavond, voetbalwedstrijd etc.), een scholingscommissie (scholentour, lezingen etc.), een kascontrolecommissie (controle op de penningmeester) krijgen. Ook speel ik nog met het idee van een internationaliseringscommissie (dingen doen met de JUSOS). Er moet alleen even gekeken worden of hier belangstelling voor is. Waar het me echter vooral om gaat, is dat leden de mogelijkheid krijgen om echt actief te zijn binnen de vereniging. Daarnaast zullen er meer dingen georganiseerd worden als leden daar actief mee aan de slag gaan.

Ten tweede, moet er een agenda komen die we iedere maand updaten, waarbij er iedere week iets te doen valt. Ik kijk dan naar bijvoorbeeld de JD waar iedere maandag een activiteit op de agenda staat. Dit is een doel dat gekoppeld kan worden aan mijn eerste idee over de commissies.

Ten derde, lijkt het mij belangrijk dat wij als bestuur meer gaan samenwerken met externen. Daarmee bedoel ik niet alleen andere PJO’s, maar ook bijvoorbeeld de Studentenvakbond. Met deze partijen kunnen dan overkoepelende activiteiten worden georganiseerd, zoals een grensoverschrijdend congres in Kleve. Deze taak zou dan wel bij het bestuur liggen, omdat contact houden met andere besturen een van die taken is. Eenzelfde soort structuur passen we toe bij mijn studievereniging. De commissies organiseren hier het grootste deel van de activiteiten. Echter is er een aantal activiteiten die door de besturen georganiseerd wordt. Deze zijn dan toegankelijk voor alle verenigingen binnen onze faculteit. Een goed voorbeeld hierbij is de college tour waarbij we interessante gasten uit de onderwijswereld uitnodigen om iets te komen vertellen over wat hun bezig houdt. Daarnaast mogen studenten vragen stellen aan deze personen. Eenzelfde activiteit zou ook met andere PJO’s georganiseerd kunnen worden.

Als laatste zou ik een aantal inhoudelijke werkgroepen willen opstellen die voor ons als afdeling een visie creëren op bepaalde onderwerpen die het bestuur weer aan kan dragen bij de PvdA. Daarnaast kunnen deze werkgroepen zich met van alles en nog wat bezig houden wat binnen de kaders van de werkgroep past.

Ik hoop je na het lezen van deze brief een beeld hebt gekregen van mijn visie op de afdeling. Ik hoop dat je jezelf kan vinden in deze visie, omdat ik geloof dat er veel potentie in onze afdeling zit waar nog geen gebruik van gemaakt is. Als er vragen of onduidelijkheden zijn, dan beantwoord ik die graag via welke weg dan ook, of bewaar ze voor de ALV. Ik hoop dat de Revolutie nabij is en weldra uitgeroepen kan worden, het liefst op de 18e van oktober. Kameraden, laat je idealen nooit varen, geloof in een betere weg voor het proletariaat en voor je het weet breken wij dit vuile kapitalistische systeem waarin wij allen gevangen zijn geraakt. Ontwaakt, ontwaakt, ontwaakt!

 

Sam Mouzarmi

 

Voorzitterskandidaat Lotte Demarteau

Beste rode kameraden,

Sommigen van jullie zullen mij al kennen, maar ik zal me toch even voorstellen. Mijn naam is Lotte Demarteau, ik ben 20 jaar oud en ik studeer milieukunde aan de HAS in Den Bosch. Ik ben al drie jaar actief bij de Jonge Socialisten, met name binnen de afdeling Arnhem-Nijmegen. De JS en de afdeling hebben mij veel gebracht. Graag zou ik nu iets terug doen, daarom kandideer ik me met veel plezier als voorzitter van onze prachtige afdeling.

Gelijke kansen, een duurzame samenleving en het tegengaan van armoede: daar strijd ik voor. Elke dag wil ik mijn best doen om de wereld een stukje mooier en eerlijker te maken. Later wil ik tegen mijn kinderen kunnen zeggen dat ál hun klasgenootjes een cadeautje van sinterklaas krijgen en dat ik me daarvoor heb ingezet. Daarom wil ik graag met de JS een actie organiseren om speelgoed, boeken en andere kinderspullen in te zamelen. Hoe mooi zou het zijn als elk kind trots kan zijn op wat hij of zij heeft gekregen van sinterklaas? Hoe mooi zou het zijn als ze met een prachtig cadeau aan kunnen komen op school? En hoe mooi zou het als ouder zijn om je kind zo gelukkig te kunnen zien? Iets mooiers bestaat er bijna niet. Om dit – en meer – te bereiken, moeten we een sterke afdeling met een actieve kern van leden hebben. Alleen met zo’n mooie kern aan leden kun je als politieke jongerenorganisatie echt het verschil maken. Zo’n sinterklaasactie doe je met z’n allen, samen sta je immers veel sterker.

Nadat ik lid werd, duurde het wel even voordat ik echt actief werd. Als zestienjarig meisje vond ik het namelijk best eng om alleen naar een activiteit te gaan. Het proberen actief te maken van de groep leden die het lastig vindt om de eerste stap te zetten, is dan ook een van mijn belangrijkste speerpunten. Ik weet nog goed hoe moeilijk het kan zijn om naar je eerste activiteit te gaan. Met deze kennis wil ik graag anderen over de streep trekken om toch te komen. Daarom is het belangrijk om veel nieuwe en niet-actieve leden te bereiken. Daar heb ik een plan voor. Allereerst is het heel belangrijk om een fijne sfeer te creëren binnen de afdeling. We kunnen een lid wel uitnodigen, maar als hij of zij zich niet fijn voelt zal diegene niet snel meer terugkomen. Daarna begint het echte werk: met zoveel mogelijk leden (weer) contact leggen en blijven houden. Dus bellen, bellen, bellen!

Leden actief houden lukt niet zonder een goede basis aan activiteiten. Dit betekent niet alleen een mooie hoeveelheid aan activiteiten, maar ook dat deze van goede kwaliteit zijn en goed worden gecommuniceerd naar de leden toe. Goede activiteiten organiseren is leuk, maar ik denk echt dat er verbetering nodig als het gaat om de structuur. Het is belangrijk om activiteiten ruim van tevoren aan te kondigen en ervoor te zorgen dat er meerdere activiteiten op de agenda staan. Alleen dan kan een grote groep leden tijd vrijmaken voor activiteiten en zullen we ze regelmatig zien. Concreet betekent dit dat ik graag een activiteitenschema wil maken. Daar staat dus voor een periode van meerdere maanden in wat er te doen is binnen onze afdeling.

Verder wil ik voor meer structuur zorgen door een ruwe jaaragenda te maken die een richtlijn vormt voor hoe het jaar wordt ingevuld. Ook heb ik al nagedacht over de invulling van deze jaaragenda. Zo kunnen we een activiteit organiseren over het kinderpardon met Mauro en een rondleiding houden bij het Windpark Nijmegen-Betuwe. De rest van de jaaragenda hoop ik aan het begin van het bestuursjaar samen met de overige bestuursleden in te vullen. Ook input van leden is meer dan welkom. Waar ik in ieder geval naar streef, is een mooie mix tussen inhoudelijke activiteiten en borrels. Leden worden niet alleen lid van de JS om te kunnen borrelen, maar een lekker drankje na een activiteit hoort er natuurlijk wel bij.

In het verleden ben ik al bestuurslid geweest van onze prachtige afdeling. Daardoor heb ik veel kennis van de vereniging en weet ik hoe je als afdeling goed kan functioneren. Ervaring die ik goed kan gebruiken het komende jaar. Daarom hoop ik op jullie steun tijdens de ALV. Samen maken we er een mooi jaar van!

Met rode groet,

Lotte Demarteau

Voorzitterskandidaat Sam Groenendijk

Beste Kameraden,

Misschien kennen jullie me al, mijn naam is Sam Groenendijk en ik ben penningmeester van de Jonge Socialisten afdeling Arnhem-Nijmegen.

Het afgelopen bestuursjaar was een bijzonder jaar. Een jaar waarin ik veel heb geleerd over de sociaaldemocratie, de Nederlandse politiek en onze vereniging. Van langs de middelbare scholen gaan om te vertellen over de politiek tot het dagelijks flyeren en canvassen voor onze jongeren op de lijst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, tot het in gesprek gaan met Marinka Mulder, wethouder en JS lid die haar ervaring als wethouder en voormalig raadslid met ons kwam delen.

Nu is het tijd voor een nieuw bestuur, een tijd voor nieuwe visies en perspectieven. Ik wil het voortouw nemen en als voorzitter dit nieuwe bestuur begeleiden, de visies uitwerken tot concrete plannen en deze plannen uitvoeren.

Mijn eigen visie voor de afdeling komt neer op verbinden. Met alle leden binnen de afdeling spreken, achter de drijfveren van leden komen en zo meer inzicht krijgen wat mensen beweegt om lid te zijn van de Jonge Socialisten. Iedereen heeft een ander verhaal dat terug komt bij dezelfde sociale kernwaarden. Zo kan ik leden uitdagen om actiever te zijn binnen onze vereniging en mee te praten over hoe we Nederland mooier en socialer maken.

Met verbinden bedoel ik ook het versterken van de contacten die de afdeling heeft met andere organisaties Denk aan lokale PvdA afdelingen, andere politieke jongerenpartijen en belangenorganisaties, met als doel hier vaker beroep op te doen en de samenwerking mee aan te gaan. Concreet: vaker met politieke jongerenpartijen langs de scholen gaan, informatieavonden organiseren en inspirerende PvdA’ers ontvangen om in gesprek te gaan over maatschappelijke onderwerpen en hun politieke loopbaan.

Betrokken zijn bij leden, een goed netwerk en interessante activiteiten zijn dus mijn belangrijkste speerpunten. Ik ben gepassioneerd om deze afdeling mooier te maken dan deze al is en hoop dat jullie me deze uitdaging toevertrouwen.

Met rode groet,

Sam Groenendijk

Algemeen-bestuurslidkandidaat Roelof Jansen

Aan iedereen die de Jonge Socialisten een warm hart toedraagt,

 Middels deze brief stel ik mij kandidaat voor algemeen-bestuurslid van de Jonge Socialisten Arnhem-Nijmegen. Ik ben Roelof Jansen, 19 jaar en student Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, daar woon ik ook. Ik ben opgegroeid in Driebergen, een dorp dat ligt in de Utrechtse Heuvelrug.

 Bij de Jonge Socialisten ben ik tot op heden nog niet betrokken geweest. Dit wil ik veranderen. Mijzelf kandidaat stellen als bestuurslid lijkt mij een uitgelezen kans om meer bij de vereniging betrokken te raken, de leden beter te leren kennen en iets bij te dragen aan de vereniging die op haar beurt iets probeert bij te dragen aan de samenleving.

 Wie ben ik? Mijn vader is ondernemer en mijn moeder is regionaal verkiesbaar bij de CDA. Als je oranje en groen mengt, krijg je dus blijkbaar rood. Alhoewel ik de politieke kleur van mijn vader niet heb overgenomen, heb ik wel zijn ondernemerszin. Ik ben heel gedreven in dat wat ik echt wil doen. Ik organiseer bijvoorbeeld op eigen initiatief bijeenkomsten voor mensen die muziek willen maken of gitaarles willen krijgen. Dit laat zien hoe gedreven ik kan zijn als ik iets echt wil. In deze brief vraag ik jullie om mij zo te positioneren dat ik mijn gedrevenheid voor de Jonge Socialisten in kan zetten.

 Met vriendelijke groet,

Roelof Jansen

Categorieën: Uncategorized

Doe mee
 
   
    
     
     Jonge Socialisten in de PvdA