ALV en thema-avond Provincie

Op 5 februari aanstaande is onze Algemene Ledenvergadering in Grand Café Metropole, Steenstraat 68 te Arnhem. De vergadering start om 19:30 uur en heeft de volgende agenda:

 • Opening door voorzitter
 • Vaststellen agenda
 • Mededelingen
 • Vaststellen notulen ALV 18-10-2018 (notulen onderaan dit bericht te downloaden)
 • Bestuursverantwoording
 • Jaarrekening 2018 (jaarrekening 2018 onderaan dit bericht te downloaden)
 • Begroting 2019 (begroting 2019 onderaan dit bericht te downloaden)
 • Bestuursverkiezing: algemeen bestuurslid (Hiervoor heeft één kandidaat gesolliciteerd; Sander Dumas. Zijn motivatie is onderaan dit bericht te downloaden)
 • Rondvraag/wvttk
 • Afsluiting

Na de vergadering start om 21:00 uur de thema-avond Provincie. Peter Kerris, lijsttrekker PvdA Gelderland, zal vertellen over de werkzaamheden van de provincie. Tevens zal hij de drie JS-kandidaten introduceren: Jan Daenen (#6), Ricardo Brouwer (#11) en Giovanni Meijer (#16). Onze drie kandidaten zullen hun eigen kandidatuur ook toelichten.

Hopelijk zien we jullie allemaal op 5 februari in Arnhem!

Download notulen ALV 18 oktober 2018
Download jaarrekening 2018
Download begroting 2019
Download motivatie kandidaat-bestuurslid Sander Dumas

Categorieën: Uncategorized

Doe mee
 
   
    
     
     Jonge Socialisten in de PvdA