ALV 8 juli 2019

Programma:

 • 18:30 uur bowlen bij Olround, Heyendaalseweg 90-92, Nijmegen. Aanmelden via Lotte, beperkt plaatsen beschikbaar.
 • 20:00 uur: Algemene Ledenvergadering in Café Jos, Daalseweg 309, Nijmegen.
 • 22:00 uur: borrel

Agenda ALV 8 juli 2019

 • Opening door voorzitter
 • Vaststellen agenda
 • Mededelingen
 • Vaststellen notulen ALV 05-02-2019 (notulen onderaan dit bericht te downloaden)
 • Bestuursverantwoording
 • Financiën
 • Bestuursverkiezing (motivatiebrieven zijn onderaan dit bericht te downloaden)
 • Stemming ingekomen motie (motie onderaan dit bericht te downloaden)
 • Rondvraag/wvttk
 • Afsluiting
Notulen ALV 05-02-2019Notulen ALV 05-02-2019Notulen ALV 05-02-2019
Motivatiebrief Sander DumasMotivatiebrief Sander DumasMotivatiebrief Sander Dumas - voorzitter
Motivatiebrief Gijs Kooistra - algemeen bestuurslidMotivatiebrief Gijs Kooistra - algemeen bestuurslidMotivatiebrief Gijs Kooistra - algemeen bestuurslid
Ingekomen motieIngekomen motieIngekomen motie

Categorieën: Uncategorized

Doe mee
 
   
    
     
     Jonge Socialisten in de PvdA