ALV 08-10-2019

426-steun-onze-kandidaten-tijdens-het-pvda-congres

Op dinsdag 8 oktober aanstaande is onze Algemene Ledenvergadering in Café Daen, Grote Markt 23/24 te Nijmegen. De vergadering start om 19:30 uur en heeft de volgende agenda:

 • Opening door voorzitter
 • Vaststellen agenda
 • Mededelingen
 • Vaststellen notulen ALV 08-07-2019 (notulen onderaan dit bericht te downloaden)
 • Terugblik afgelopen activiteiten, vooruitblik komende activiteiten
 • Bestuursverkiezing: secretaris en algemeen bestuurslid. Check hier de vacature voor secretaris en hier de vacature voor algemeen bestuurslid.
 • Rondvraag/wvttk
 • Afsluiting

Kandidaten:

Voor de functie van secretaris heeft Sam Mouzarmi zich gekandideerd. Zijn brief is hieronder te lezen.

Notulen ALV 05-07-2019Notulen ALV 05-07-2019
Kandidaatstellingsbrief Sam Mouzarmi (secretaris)Kandidaatstellingsbrief Sam Mouzarmi (secretaris)

Categorieën: Uncategorized

Doe mee
 
   
    
     
     Jonge Socialisten in de PvdA