Nieuws

Grondmanifest

In samenwerking met DWARS Gelderland en de Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen is het volgende manifest opgesteld.

Algemene ledenvergadering

De ALV zal worden verplaatst naar een latere datum! de begroting, jaarrekening 2021 en het beleidsplan zijn wel nog steeds in te zien.

 

 
     
      Jonge Socialisten in de PvdA