Kandidaten

Kandidaat-voorzitter

 • Kandidaat-voorzitter Max van LeeuwenKandidaat-voorzitter Max van LeeuwenBeste Rode Kameraden, Met deze brief kandideer ik me voor de functie voorzitter binnen de Jonge Socialisten afdeling Arnhem-Nijmegen. Afgelopen jaar was ik secretaris van de JS-afdeling Arnhem-Nijmegen. Als secretaris stelde ik me de volgende doelen: Veel activiteiten organiseren, 2 a 3 per maand. Veel diverse activiteiten organiseren, van borrels tot voetbalavonden tot discussieavonden. De samenwerking opzoeken met andere PJO’s en maatschappelijke organisaties. De relaties versterken tussen lokale PvdA afdelingen en JS-afdeling Arnhem-Nijmegen. Wanneer ik terugkijk naar deze doelen kan ik voor een groot deel tevreden zijn. Iedere maand zijn er 2 a 3 activiteiten georganiseerd. In tijden van campagne zijn er zelfs meer dan 2 a 3 activiteiten georganiseerd. Over de diversiteit van de activiteiten ben ik over het algemeen tevreden. Er zit hier echter nog wel een verbeterpunt in. Soms hadden we de neiging om iets te vaak een borrel te organiseren, niet dat dit slecht is, maar de verhouding met inhoudelijke activiteiten kan beter. De samenwerking tussen de PJO’s verliep soepel dit jaar. Er zijn een aantal leuke activiteiten uit voortgekomen zoals een nieuwjaarsborrel, verkiezingsuitslagenavond en een avond met burgermeester Bruls. Waar ik het meest trots op ben van het afgelopen bestuursjaar is dat de relatie tussen PvdA Nijmegen en de JS Arnhem-Nijmegen zeer verstrekt is. De relatie versterkte al doordat ik tijdens de campagne aansluiting zocht met de afdeling. Hierna ben ik, samen met andere bestuursgenoten, aanwezig geweest bij fractievergaderingen. Dit heeft ervoor gezorgd dat er een motie is aangenomen dat middelbare school leerlingen die geen geld hebben voor een educatie IPad geld kunnen krijgen vanuit de gemeente Nijmegen. Verder heb ik de PvdA-fractie geholpen met een probleem in het Willemskwartier. Hier had de Wethouder afspraken gemaakt de projectontwikkelaar en de bewoners van het Willemskwartier dat nieuwe appartementen 410 euro per maand zouden kosten. Echter deze afspraken waren niet op papier gezet en hierdoor kwamen deze appartementen voor 710 euro op de markt. Hierdoor werden de jongeren van het Willemskwartier in de steek gelaten. Daarom hebben we een protest georganiseerd samen met jongeren uit het Willemskwartier. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een motie van treurnis tegen de Wethouder. Door deze samenwerking is de relatie tussen de PvdA Nijmegen en de JS Arnhem-Nijmegen versterkt. Over het algemeen ben ik tevreden met het afgelopen bestuursjaar. Echter zijn er ook een aantal punten waar ik als voorzitter de afdeling in wil versterken en verbeteren. Als eerste wil ik de afdeling nog gezelliger en laagdrempeliger maken. Voordat je mensen politiek inhoudelijk wil betrekken moet je ervoor zorgen dat leden en nieuwe leden het naar hun zin hebben. Daarom wil ik verder gaan met de maandelijkse borrel op de 9de van de maand. Dit is een borrel die in het teken staat van gezelligheid en laagdrempeligheid. Leden en nieuwe leden kunnen hier makkelijk langskomen om een gezellige en leuke avond te hebben. Ten tweede wil ik de relatie met de lokale PvdA afdelingen nog meer versterken. Ik wil ervoor zorgen dat bij iedere fractievergadering er een bestuurslid aanwezig is, in Arnhem en Nijmegen. Dit leidt ertoe dat de lijntjes korter zijn tussen PvdA en de JS en dat wij als JS beter in beeld hebben wat er speelt in onze eigen gemeente. Wij als JS kunnen hier weer op inspelen. Ten derde wil ik een sterke campagne draaien voor de gemeenteraadsverkiezingen. Als JS afdeling zelf moeten we een campagne opzetten om ervoor te zorgen dat in Arnhem en Nijmegen een zo goed mogelijk resultaat geboekt wordt. Naast dat we zelf een campagne opzetten moeten we als JS afdeling ook de PvdA afdelingen ondersteunen in hun campagne. Als vierde wil ik als JS afdeling meer zichtbaar zijn. Dit wil ik doen door in te spelen op lokale problemen. Dit kan doormiddel van het organiseren van een demonstratie of door een ludieke actie. Dit verspreiden via sociale media en lokale kranten is erg belangrijk. Met deze punten wil ik komend jaar als voorzitter de afdeling nog gezelliger en sterker maken. Met rode groet, Max van Leeuwen

Kandidaat-secretaris

 • Kandidaat-secretaris Constantijn van der EijkKandidaat-secretaris Constantijn van der EijkBeste JS-vrienden, Mijn naam is Constantijn van der Eijk, 20 jaar, en op dit moment studeer ik politicologie en rechten in Nijmegen. Middels deze brief stel ik mij met veel genoegen kandidaat als secretaris van de JS Arnhem-Nijmegen. Vanaf het moment dat ik actief lid werd van de Jonge Socialisten merkte ik dat ik bij een gezellige en maatschappelijk betrokken vereniging gekomen was. Het afgelopen jaar heb ik dan ook veel landelijke en lokale activiteiten bezocht waardoor ik een goed beeld heb kunnen krijgen van leuke en interessante activiteiten om te organiseren. Daarnaast ben ik betrokken geweest bij de oprichting van een nieuwe afdeling van de JS in Zwolle en heb ik meegeschreven aan het bidbook voor het Najaarscongres. Toch denk ik dat ik als secretaris van mijn eigen afdeling in Nijmegen nog meer kan betekenen voor de JS. Het komende jaar wil ik mij als secretaris inzetten voor een levendige en actieve afdeling. Dit wil ik onder meer doen door veel diverse activiteiten te organiseren die zowel in het teken staan van gezelligheid als ook invulling geven aan onze idealen. Hierbij valt te denken aan politieke cafés, discussieavonden, optredens van gastsprekers, excursies en politieke acties. Bovendien kan bij het organiseren van activiteiten de samenwerking gezocht worden met andere politieke jongerenorganisaties. Ik streef ernaar de lijn van twee à drie activiteiten per maand voort te zetten. Tot slot vinden begin volgend jaar de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dit is een uitgelezen kans voor onze afdeling om zichtbaar te zijn onder studenten en onze idealen vol overtuiging uit te dragen. Daar moeten we gebruik van maken. Mochten leden zelf nog goede ideeën hebben omtrent de verkiezingscampagne of andere activiteiten, dan zie ik het als mijn taak als secretaris deze ook te faciliteren. Hopelijk heb ik met deze brief een goed beeld kunnen geven van mijn motivatie en plannen voor de JS Arnhem-Nijmegen. Met vriendelijke groet, Constantijn van der Eijk

Kandidaat-penningmeester

 • Kandidaat-penningmeester Sam GroenendijkKandidaat-penningmeester Sam GroenendijkBeste leden van de Jonge Socialisten Arnhem-Nijmegen, Middels deze brief kandideer ik mij met veel genoegen voor de functie van Penningmeester in het bestuur van de Jonge Socialisten Arnhem-Nijmegen. Mijn naam is Sam Groenendijk, 19 jaar oud, en ik ben een geboren en getogen Arnhemmer. Ik studeer op dit moment Bedrijfskunde aan de HAN in Arnhem. Ik ben een jaar geleden lid geworden van de Jonge Socialisten. In dat jaar heb ik veel over de vereniging en over mezelf geleerd en ik ben steeds enthousiaster geworden over de waarden en beginselen van de Jonge Socialisten. Nu wil ik zelf helpen door actief bezig te zijn als Penningmeester binnen het afdelingsbestuur. Mijn streven is om deze taak zo goed mogelijk uit te voeren. Ik ga graag alle uitdagingen aan en ik denk daarmee een sterke aanwinst te kunnen zijn binnen de afdeling. Ook ben ik een teamspeler en zal ik het afdelingsbestuur ondersteunen waar dat kan. Met vriendelijke groeten, Sam Groenendijk

Kandidaat-algemeen bestuurslid

 • Kandidaat-algemeen bestuurslid Pearl van NeerKandidaat-algemeen bestuurslid Pearl van NeerLieve JS-vrienden, Hierbij stel ik mij met veel genoegen weer kandidaat voor het bestuur van de leukste JS-afdeling! Met veel plezier kijk ik terug naar het afgelopen jaar, met name de (nieuwe) actieve leden, het geslaagde congres, de vele borrels en de actieve campagne die wij voor de PvdA hebben georganiseerd. Ondanks dat dit bestuur het soms erg druk had, ben ik tevreden met inzet en de activiteiten! Met de ervaring die wij hier hebben opgedaan, ben ik dan ook zeer positief dat het aankomende jaar, waarin de gemeenteraadsverkiezing een grote rol gaat spelen, een succes gaat worden. Ook zet ik mijn werk graag voor omdat ik het belangrijk vind dat de connectie met de lokale PvdA-afdelingen verder groeit. Hier hebben wij al een mooi begin gemaakt het afgelopen jaar. Daarnaast zou ik aankomend jaar samen met het bestuur vaker (en consequenter) activiteiten willen organiseren. Kortom, nog voldoende werk aan de winkel! Ik hoop op jullie steun! Met rode groet, Pearl van Neer

 

 • Kandidaat-algemeen bestuurslid Giovanni MeijerKandidaat-algemeen bestuurslid Giovanni MeijerBeste medeleden, Ik ben Giovanni Meijer en ik verwacht dat de meeste van jullie mij al kennen aangezien ik het afgelopen bestuursjaar algemeen-bestuurslid was met de portefeuille communicatie. Voor wie mij nog niet kennen, ik ben 17 jaar oud, scholier op het VWO en geboren en woonachtig in Nijmegen. Ik hoop het komende bestuursjaar weer flink aan de slag te kunnen om als bestuur zichtbaar te zijn naar de leden en onze afdeling zichtbaar te maken naar buiten, zeker met de gemeenteraadsverkiezingen hebben wij als lokaal js-bestuur een grote rol te vervullen met onderwerpen als studentenhuisvesting en Openbaar Vervoer. Maar jullie zullen mij vooral te horen krijgen via de nieuwsbrief, die ik het afgelopen jaar heb mogen schrijven, aangezien ik weer solliciteer naar de functie van algemeen-bestuurslid met de portefeuille communicatie. Met vriendelijke groet, Giovanni Meijer

 

 • Kandidaat-algemeen bestuurslid Giovanni VisserKandidaat-algemeen bestuurslid Giovanni VisserBeste leden van de Jonge Socialisten Arnhem-Nijmegen, In augustus 2016 werd ik lid van de Partij van de Arbeid en de Jonge Socialisten in de PvdA. Ik vond dat de tijd was aangebroken om mee te bouwen aan een socialer en rechtvaardigere samenleving. De PvdA bood mij de kans om mijn idealen voor een beter Nederland en een betere wereld te verwezenlijken. Pas in februari 2017 durfde ik daadwerkelijk in contact te komen met de PvdA. De campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen maakte duidelijk dat ik niet een tijdelijke hobby had gevonden, maar echt werk wil maken van datgene waar de PvdA sinds haar oprichting voor strijdt. Sindsdien heb ik heel veel bijeenkomsten bezocht en ontzettend veel geweldige en inspirerende mensen ontmoet, zowel binnen als buiten de PvdA. In juni werd ik uiteindelijk secretaris van de PvdA Arnhem, de afdeling die opkomt voor de belangen van mijn geboortestad. Een stad met veel sociale problematiek, maar daarmee ook grote kansen voor de toekomst. De nederlaag van 15 maart heeft velen laten beseffen dat de PvdA aan verandering toe is. Het percentage jongeren dat nog op de PvdA stemt, is schrikbarend laag. Ik ben ervan overtuigd dat er heel veel jongeren zijn die onze sociaaldemocratische waarden delen. Toch eindigen zij veelal bij andere partijen, zelfs al sluiten deze partijen niet volledig aan bij de idealen van deze jongeren. De Jonge Socialisten vormen een gehecht collectief waarin iedereen meetelt. De Jonge Socialisten bieden jou de kansen om je dromen te verwezenlijken. Daarom moeten wij zo veel mogelijk jongeren proberen te bereiken. Dat vereist veel doorzettingsvermogen en lef. Als secretaris in Arnhem heb ik inmiddels al een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen. Dat zijn veelal zeer inspirerende en warme mensen die een gedegen bijdrage aan de samenleving kunnen leveren via onze partij. Desondanks blijf ik een structureel gebrek zien aan jongeren. De mensen die de uitdagingen van morgen moeten aanpakken, komen steeds minder vaak bij ons terecht De JS Arnhem-Nijmegen moet een zichtbare beweging zijn. Hiertoe moeten wij in nauw contact blijven staan met de PvdA Nijmegen en PvdA Arnhem, opdat wij de jongeren kunnen opnemen in alle gelederen van de JS en PvdA. Als secretaris in Arnhem zal ik er dan ook op toezien dat er een nauw contact met de JS blijft bestaan. Daarmee bieden wij jongeren de kans om hun sociaaldemocratische idealen in de praktijk te zien of te brengen. Dit doen we samen met de welbekende gezelligheid die heerst binnen de JS. Er is veel gedaan, maar nog veel te doen. De samenleving is geen utopie en we hebben elkaar voortdurend nodig. Om die reden wil ik graag bijdragen aan een versterking van ons collectief als bestuurslid Leden. En nu op naar de volgende verkiezingen! Met hartelijke én rode groet, Giovanni Visser

 

 • Kandidaat-algemeen bestuurslid Pelle DeplaKandidaat-algemeen bestuurslid Pelle DeplaBeste, Middels deze brief stel ik jullie op de hoogte dat ik, Pelle Depla, me kandideer als bestuurslid campagne binnen Jonge Socialisten Arnhem-Nijmegen. Het standaard riedeltje dat je bijna altijd wel tegen komt in een kandidaatsstellingsbrief binnen de JS, ik moet zeggen, het komt mij ook best goed van pas. Enfin, dan nu het gedeelte dat wel interessant is. Velen van jullie heb ik al leren kennen in een van de landelijke-, dan wel, afdelingsactiviteiten. Helaas, waarschijnlijk ben ik een van jullie misgelopen. Daarom zal ik me even voorstellen. Mijn naam is Pelle Depla, achttien jaar oud en woon sinds een jaar tijd weer in Nijmegen, waar ik nu politicologie en bestuurskunde studeer aan de Radboud Universiteit. Enkele jaren geleden werd ik lid van de Jonge Socialisten omdat ik boos was. Ik was boos op het gegeven dat jongeren niet serieus genomen werden. Hoe goed de ideeën en plannen ook waren, we mochten noch meebeslissen, noch mee praten. Niet alleen op school, ook in de politiek. Een regime waar iedereen wat mag zeggen, al ben je seniel of woon je in Limburg, behalve de mensen onder de arbitraire leeftijdsgrens van achttien jaar. De keuze voor de JS was snel gemaakt, de sociaaldemocratische waarden zijn er sinds mijn geboorte vrij succesvol ingestampt. Onder de noemer, als je verandering wilt, moet je niet op de bank blijven zitten, werd ik lid. Enkele jaren verder zijn we hier, bij mijn kandidaatsstellingsbrief voor de functie campagne. De keuze voor campagne was snel gemaakt na de verkiezingsuitslag van afgelopen vijftien jaar. De campagne was medeverantwoordelijk voor het belabberde resultaat dat we neer gezet hebben. Veel lokale afdelingen lijken nog nooit van de woorden actievoeren en facebook gehoord te hebben en hebben zich opgesloten in een ivoren toren, bang voor elk menselijk contact, zo lijkt het. Dat moet veranderen en daar kan de JS een rol in spelen. Wij als jongerenorganisatie moeten hulp bieden aan afdelingen als het gaat om onlinecampagne en het aanspreken van de jeugd. Wij als jongerenorganisatie moeten hulpbieden met actievoeren en als belangrijkst, wij als jongerenorganisatie moeten overal tegen aantrappen waartegen aan te trappen valt binnen de PvdA. Ik hoor de enkeling, die deze brief daadwerkelijk leest, bijna schreeuwen: Ja maar, hoe dan?! Nou, onder andere zo; Hulp bieden bij onlinecampagne aan afdelingen die dit als lastig ervaren. Erop wijzen bij afdelingen dat onlinecampagne voeren het effectiefst is. Onszelf opdringen als lid van het campagneteam van tenminste Arnhem en Nijmegen. Veel contact met het gewest en aanwezig zijn gewestelijke vergaderingen. Ernaar streven dat er tenminste een persoon aanwezig is bij Statenfractie vergadering. Hulp bieden aan de campagne van JS-leden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Streven naar linkse en progressieve samenwerking tussen jeugdorganisaties binnen Gelderland. Tenminste eens keer per zes weken de straat op. Op deze manier, ben ik ervan overtuigd dat we een hele mooie campagne kunnen draaien en het vertrouwen in de PvdA kunnen herstellen. Ik hoop op jouw steun! Groet, Pelle Depla
 
   
   Jonge Socialisten in de PvdA